Cenník

€3,00

Jazda do centra a do mestských častí

(Sásová,Radvaň,Uhlisko , Fončorda ,Podlavice)

€4,00

Jazda nad 4 Km v rámci mesta

€5,00

Jazda nad 6 Km v rámci mesta
€6,00

Jazda nad 8 Km v rámci mesta

(Sásová -Zv.Cesta, Pršianska ter.,Podháj )
(Kynceľová –Podháj, Pršianska terasa,Zvolenská cesta )              

€4,50

Jazda

(Selce,Nemce,Iliaš,Malachov,
Kremnička,Horná Mičiná,
Nový svet,Slnečné stráne,Tajov )

+ €1,00

príplatok

Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 4 Km a viac


+ €2,00

Jazda z okolitých obcí pri prejazde mestom nad 6km

(Sásovská cesta,Kúpeľná ulica)

+€3,00

Jazda z okolitých obcí pri prejazde mestom 8km


€6,50

Jazda do centra

(Badín, Horné Pršany, Rakytovce, Dolná Mičiná, Môlča, Priechod, Harmanec, Vlkanová)

€9,50

Jazda

(Sliač, Čerín, Čačín, Králiky, Kordíky, Poniky, Podkonice, Baláže, Fugerov Dvor)
€10,50

Jazda

(Šachtičky, Čačín, Sebedín)


€12,50

Jazda

(Kováčová, Oravce, Turecká, Medzibrod)

€14,50

Jazda

(Dúbravica, Ľubietová, Hrochoť, Brusno)

+ €1,00

Príplatky sa účtujú:

: Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 4 Km a viac ,zastávka mimo trasy , domáce zviera ,nadrozmerná batožina ,pri každej zmene trasy klientom a pri dopravných obmedzeniach, 24.12.
+ €2,00

Príplatok 2 € sa účtuje z obcí pri prejazde mestom nad 6 km

(Sásovská cesta,Kúpeľná ulica, Rumpel)
(26.12.od 18:30 do 6:00 ) (31.12. od 18:30 do 6:00)

+ €3,00

Príplatok 3 € sa účtuje z obcí pri prejazde mestom nad 8 km

€15,00

Šoférovanie auta v meste-
Drink Taxi


2x hodnota trasy
+ 10 Eur príplatokhodnota trasy + 5 Eur príplatok

Služba Nákup (alkohol potraviny a cigarety)
Nákupy na čerpacích staniciach

€0,85 / Km

Trasa 1 Km / v meste sa účtuje€1 / Km

Trasa 1 Km / mimo mesta sa účtuje

€100

Poplatok za znečistenie vozidla

Cenník platí od 1.8.2021. Cenník pevných cien platí pre telefonickú objednávku v meste a v obciach do 15 Km od Banskej Bystrice.

O2: 0940 654 303 , T-MOBILE: 0903 654 303

© 2020 | 3Taxi | Všetky práva vyhradené